Oddelek za odrasle
25. april 2017, ob 18:00

Ali se je EU znašla v slepi ulici?

prof. ddr. Rudi Rizman

Ddr. Rudi Rizman, eden vodilnih slovenskih, mednarodno uveljavljenih sociologov je doktoriral na ljubljanski Univerzi in na Harvardu, redni profesor na FF Univerze v Ljubljani (do 2014), gostujoči profesor na številnih univerzah širom sveta, z izjemnim znanstvenim in publicističnim opusom; med drugim je bil član nekdanjega Russellovega mednarodnega sodišča in komisije J. P. Sartra za podeljevanje nagrad na področju človekovih pravic; 2011. leta je bil izbran za člana programskega odbora za družbeno-ekonomske znanosti in humanistiko pri Evropski komisiji; družbeno angažiran, pronicljiv in kritičen intelektualec z jasnimi stališči o številnih, tudi sedanjih najaktualnejših pojavih in dogajanjih, ki ni in ne pristaja na zaprtost znanosti v "akademski slonokoščeni stolp".

Ddr. Rudi Rizman(Slovenska Bistrica, 1944); diplomiral in magistriral na (današnji) FDV UL; doktoriral iz socioloških znanosti na Filozofski fakulteti UL(1979), leta 2000 doktoriral na Oddelku za sociologijo Univerze Harvard, ZDA; od leta 1968 do 1979 asistent na (današnji) Fakulteti za družbene vede UL in od leta 1980 do 2014, ko se je upokojil, docent, izredni in redni profesor na Filozofski fakulteti UL; v letih 1969 do 1972 asistent na Oddelku za sociologijo na Univerzi Harvard; v letih 2003-2009 predsednik Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete UL; raziskovalni sodelavec in metodološki konsultant (1975-1990) pri akademiku dr. Vladimirju Dedijerju (pisanje kritične biografije: Novi prispevki za biografijo J. B. Tita, I-IV); v letih 2004-14 vodja programske skupine na področju humanističnih ved »Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije« na FF UL; v letih 2002-2007 član mednarodne raziskovalne skupine Kanadskega sveta za raziskave in Univerze McMaster (Hamilton) - raziskovanje globalizacije in avtonomije; od leta 2000 naprej redno predava na mednarodnem podiplomskem študiju na Univerzi v Bologni in Univerzi v Sarajevu. Gostujoči predavatelj na številnih univerzah širom sveta: Harvard MIT, Woodrow Wilson Centru v Washingtonu, London School of Economics and Political Science, University of Pittsburgh, University of Toronto, University of Leeds, Univerza v San Diegu, Kalifornija, Univerza Washington v Seattlu, Columbia University v New Yorku, Univerza v Regensburgu, Freie Universität v Berlinu, Univerzi na Dunaju in Gradcu, Université Paris VII, Hebrejska univerza v Jeruzalemu, Hokkaido University, Sapporo, Karlova Univerza v Pragi, Univerza San Marino (doktorski mentor), Mednarodni inštitut za sociologijo, Gorizia/Gorica, Univerzi v Zagrebu in Beogradu, Univerza v Minsku, Univerza v Krakovu, itd. Kot aktivni udeleženec ( referent) je sodeloval na številnih konferencah na univerzah, raziskovalnih ustanovah ali civilno družbenih ustanovah (s področja človekovih pravic in demokratičnih tranzicij) - Boston, Pariz, New York, London, Cambridge (Mass.), Rim, Rio de Janeiro, Strasbourg, Kobenhaven, Atene, Dunaj, Salzburg, Bratislava, Budimpešta, Berlin, Firence, Taormina, Siena, Benetke, Rim, Trst, Gorica/Gorizia, Videm, Verona, Ženeva, München, Tutzing, Ońati - Španija, Bratislava, Praga, Reykjavik, Trondheim, Helsinki, Oslo, Lund, Kaunas, Zagreb, Dubrovnik, Sarajevo, Beograd, Podgorica, Sofija, Celovec, itd. Članstvo-delovanje v profesionalnih in civilno-družbenih združenjih: Mednarodno Russellovo razsodišče (1966-, vojna v Vietnamu, sovjetski vojaški intervenciji v Češkoslovaški leta 1968 in Afganistanu leta 1979, kršitve človekovih pravic v svetu in Jugoslaviji);Odgovorni urednik Tribune (1966-68) in Problemov (1968-69);Slovensko sociološko in Slovensko politološko društvo (SPD);Ameriško sociološko združenje (ASA);Evropsko sociološko združenje; Srednjeevropsko sociološko združenje; Svet za kulturno sodelovanje pri Svetu Evrope, Strasbourg (1988-90); Komisija Jean-Paul Sartra za podeljevanje nagrad na področju kršenja človekovih pravic (Pariz);(»Bavconov«)Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin(1989-);Helsinški odbor za človekove pravice za Slovenijo; ustanovni član Mirovnega inštituta (1991);Konzorcij za med-etnične odnose (Princeton);Asociacija za raziskovanje naroda in nacionalizma(London); Asociacija za študij nacionalizma (Columbia University, New York);pobudnik in član uredniškega odbora mednarodne referenčne revije s področja naroda in nacionalizma (»Nations and Nationalism«) pri London School of Economics and Political Science; uredniški odbor Journal of Southeastern Europe (Univerza v Bologni);Migration – An Europan Journal of International Migration and Ethnic Relations (Berlin);Javnost/The Public (The European Institute for Communication and Culture), urednik Teorija in praksa (FDV UL), uredniški svet Dve domovini - Two Homelands (ZRC SAZU), mednarodni uredniški odbor;Programski obor za družbene znanosti in humanistiko pri Evropski komisiji (2011-, Bruselj) Med številnimi knjigami naj omenimo le nekatere zadnje: Uncertain Path – Transition and Consolidation of Democracy in Slovenia (s predgovorom Sabrine Petre Ramet), Texas University Press 2006,Globalizacija in avtonomija, Razprave – Znanstvena založba Filozofske fakultete UL 2008,Odprte sociološke agende: globalizacija, demokracija in intelektualci, Znanstvena založba FF UL 2014 (v letu 2016 dogovorjena izdaja v angleškem jeziku pri založbi Univerze v Bologni),Globalizacija i autonomija, Politička kultura, Zagreb 2014, Čas /brez/ alternative – sociološke in politološke refleksije (predgovor Zygmunt Bauman, Emeritus prof., Leeds University), FDV UL in FF UL 2014.