Oddelek za odrasle
31. maj 2017, ob 17:00

Predavanje: Zadnji tedni in dnevi z demenco

Valentina Goršak Lovšin, mag. zdr. nege

Le redko spregovorimo o umiranju v demenci. Osebe z demenco v zadnjem stadiju bolezni ne izkazujejo večjih potreb po človeški bližini, komunikaciji, lastni fizični ali umski dejavnosti. Podoba je, da potrebujejo zelo malo. Ali poznamo dejanske potrebe bolnikov v globoki demenci? S kakšnimi težavami se srečujejo svojci? Kaj se sploh dogaja? Kako pomagati bolniku in sebi?