Oddelek za odrasle
9. junij 2017, ob 10:00

Prva pomoč in pripravljenost ter ukrepanje ob nesrečah

Rdeči križ Slovenije

V sklopu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja 2017 se bo v knjižnici odvijalo predavanje Rdečega križa Slovenije.