Oddelek za odrasle
5. september 2017, ob 18:00

Zaprtje razstave z nastopom: Skozi umetno okno

Andrej Lutman

Zaprtje razstave se bo končalo s prikazom gibljivke Prehlapnica z dojk (zvok in sestava Boštjan Leskovšek – RoR), branjem pesmi, pogovorom, ki ga oblikuje Milan Vincetič ter prikazom pesniške zbirke v nastajanju z naslovoma Zvrhan čas in Zapesnjenke; zgodi se slika, nastane pesem.