Oddelek za odrasle
4. oktober 2017, ob 18:00

Vanekov večer: Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše

dr. Bojan Macuh

Dr. Bojan Macuh, učitelj, magister sociologije in doktor s področja edukacijskih ved, ki že precej časa biva med nami v Murski Soboti, je poučeval na več osnovnih šolah in bil tudi ravnatelj OŠ Razkrižje, več let pomočnik tajnika Filozofske fakultete Univerze v Mariboru; je predavatelj na več zasebnih fakultetah, direktor in odgovorni urednik založbe BoMa. Poleg številnih leposlovnih del o mladih in namenjenih mladim je avtor številnih strokovnih in znanstvenih del ter dveh znanstvenih monografij. Ena od njih »Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše« (2017) je odlična sinteza obravnave relevantnih in aktualnih vidikov teoretičnih spoznanj in empiričnih rezultatov izvedene raziskave v domovih za starejše v Pomurju. Prof. dr. Jana Goriup je knjigi na pot zapisala; "Pred seboj imamo ne samo zanimivo delo, ki v kompleksnosti obravnavanega problema ne zaobide tudi odnosov med starejšimi, družino in svojci, zaposlenimi v domu za starejše in izvajalci vseživljenjskega učenja, temveč gre tudi za delo, ki je lahko pomembno študijsko gradivo za razumevanje in študij načinov obravnave navedene tematike".