Oddelek za odrasle
26. oktober 2017, ob 18:00

Predstavitev knjige: Brez čebel ne bo življenja

Boštjan Noč, Peter Kozmus in Karolina Vertačnik

V Sloveniji se vsak dan bolj zavedamo pomena čebel. Zavedanje pa ni prišlo samo od sebe, temveč le to gradimo skupaj čebelarji, država, šole, vrtci, občine, mediji. Slovenski čebelarji se zavedajo, da na mladih svet stoji in da je najpomembneje osvestiti naše najmlajše in to v zadnjih letih skupaj zelo uspešno počnejo. In pri tem imajo zelo pomembno vlogo lokalne skupnosti, ki že od vsega začetka pomagajo čebelarjem pri izpeljavi številnih akcij, kot so medeni zajtrk, sajenje medovitih dreves, podpora čebelarskim društvom in čebelarskim krožkom, … skratka sodelovanje med čebelarji in lokalnim skupnostim je vzorno.

Ker pa bi čebelarji radi pomen čebel še dodatno predstavili, se je trojica avtorjev Noč Boštjan , Peter Kozmus in Karolina Vertačnik odločila, da pripravijo pravo enciklopedijo o pomenu čebel doma in v svetu. Tako je izšla »svetovna« knjiga Brez čebel ne bo življenja, v kateri je 69 priznanih strokovnjakov iz 32 držav na 352 straneh A4 formata knjige opisala zakaj je čebela »kralj« živali. Predstavljene so različne teme, od zgodovine čebel, čebeljih pridelkov, pomembnosti izobraževanja čebelarjev, do pomena čebel in razlogov za njihovo ogroženost. Opisani so tudi različni načini čebelarjenja po svetu, apiterapija, čebelarski turizem, pomen čebel v religiji, primer čebel, kot zglednega življenja vrednot in kako lahko čebelarjenje pomaga invalidnim ljudem. Knjiga je namenjena tako čebelarjem kot vsej ostali javnosti, da še bolje spozna pomen čebel.

Več informacij o knjigi na https://beebooks.si/