Oddelek za odrasle
22. februar 2018, ob 18:00

Legatura Pomurje

Evropski red vitezov vina, konzulat za slovenijo, Legatura Pomurje - zbornik 1997–2017

Ob 20. obletnici Omizja za Pomurje, sedanje Legature Pomurje, ki je bila obeležena lani v gradu Murska Sobota, so se njeni udje oz. pripadniki odločili izdati zbornik z opisom dejavnosti in dogodkov za obdobje 1997-2017.

V četrtek, 22. 2. 2018 ob 18. uri se bodo zbrali pripadniki Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo, Legature Pomurje. Gostitelja svečanosti bosta Prvi in Drugi legat Legature Ignac Rajh in Andrej Šajnovič. V goste bosta povabila tudi Prvega prokonzula in člane Sveta Konzulata za Slovenijo, vodje ostalih legatur in omizij v Sloveniji, župana Mestne občine Murska Sobota, mnoge druge, ki so tako ali drugače sodelovali pri publikaciji ter medije in zainteresirano javnost. Na svečanosti bosta v kulturnem delu programa povezano sodelovala Samo Budna in Andy Sobočan in tako simbolno predstavljala oba bregova reke Mure. Predstavitev bosta vodila Norma Bale in Peter Kirič, oba pripadnika Reda. V Zborniku so poleg Kronike in drugih zanimivih prispevkov na poseben način predstavljeni tudi vsi redovniki Legature. Skozi pogovore bo v predstavitvi slišati mnogo zanimivega o viteštvu v sodobnem času, o organiziranosti in delovanju Reda ter o njegovem poslanstvu in vrednotah. Seveda pa bo skozi vso dogajanje na piedestal postavljeno žlahtno vino, kot duhovna pijača in sestavni del naše ter evropske kulture in njene identitete. Zbornik je zasnoval in ga skozi nastajanje dograjeval uredniški odbor v sestavi dr. Alojz Slavič, Mitja Kos, mag. Norma Bale, Peter Kirič in Andrej Šajnovič, kot vodja in odgovorni urednik publikacije. Kot se za vinske viteze spodobi, se bo ob koncu nazdravilo in Zborniku zaželelo dober sprejem.

KAJ JE EVROPSKI RED VITEZOV VINA – ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE

Vinski vitezi se neodvisno od religij, politike, gospodarstva in stanovskih interesov zavzemajo:

 • za vinsko kulturo in čaščenje ter popularizacijo žlahtnega vina,
 • za znanstveno in raziskovalno delo z vinom,
 • za resnično, dobro in lepo ter za izboljšanje kvalitete življenja z vinom,
 • za krščanske vrednote, ker so zasidrane v vinskem viteškem redu,
 • za pravo plemenitost duha, ki ga odlikuje prostovoljno, častno, splošno koristno in neprofitno delo,
 • za socialne, dobrodelne, kulturne ter znanstvene dejavnosti in pobude,
 • za izpolnjevanje visokih zgodovinskih, družbenih in kulturnih zahtev, ker je vinski viteški red zakoreninjen v srednjeveški viteški tradiciji reda sv. Jurija iz leta 1333 in 1468,
 • za negovanje visokih vrednot, duhovne odličnosti in plemenitega viteškega prijateljstva,
 • za človekovo dostojanstvo in za evropske vrednote,
 • za evropsko identiteto in naravno evropsko pripadnost,
 • za mir, ker je bogastvo vina zagotovilo blagostanja in miru.

 

Enakopravni viteški zapriseženci, hospita, hospes, dame, vinski svetniki, vinske dame, vinski sodniki, redovne dame in vitezi vina s svojo opredelitvijo za vinsko viteštvo in s svojimi konkretnimi prispevki ter dejavnostjo na osebnem in poklicnem področju služijo uresničevanju plemenitih redovnih ciljev.

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI!