Oddelek za odrasle
12. marec 2018, ob 17:00

Kam pa ti hodiš v šolo?

Gita Mateja de Laat

Knjiga z naslovom 'Kam pa ti hodiš v šolo?' govori o šolanju na domu v Sloveniji.  Avtorica Gita Mateja de Laat v njej podrobno opiše zakonodajo, ki ureja šolanje na domu, prednosti in izzive tovrstnega izobraževanja ter znanje, ki se ga neposredno ali posredno tiče. Podaja  individualni pristop do učenja in poučevanja, tri različne učne metode, sodelovanje staršev, ki svoje otroke že šolajo na domu, šole, proces socializacije in razvoj socialnih veščin, teorijo navezanosti in njen pomen za učenje, razvoj miselnih sposobnosti ter vitalno-čustveno vzgojo otroka. Avtorica v knjigi  predstavi tudi ugotovitve tujih znanstvenih raziskav o šolanju na domu ter ugotovitve ene slovenske raziskave, ki jo je izpeljala sama.

Gita Mateja de Laat je po izobrazbi univ. dipl. zgodovinarka. Po uspešno zaključenem študiju v Ljubljani je odšla na Nizozemsko, kjer je študirala veroizpovedi na Amsterdamski Univerzi. Po nekajletnem bivanju na Nizozemskem sta si z možem, ki je Nizozemec, ustvarila družino v Sloveniji, imata tri otroke, najstarejšo hčerko pa je že od samega začetka šolata na domu. Prav to jo je spodbudilo, da se je vpisala na doktorski študij, smer edukacijske vede na Univezi na Primorskem, v okviru katerega pojav šolanja na domu poglobljeno raziskuje.
Bila je ena izmed glavnih pobudnic za stvaritev spletne strani o šolanju na domu, ki jo sedaj ureja skupaj s svojo sestro. Skupaj organizirata tudi različne aktivnosti za doma šolajoče starše ter njihove otroke, seveda ob pomoči še nekaterih predanih mamic, ki svoje otroke prav tako šolajo na domu.

Prijazno vabljeni!