Oddelek za odrasle
27. marec 2018, ob 18:00

Med Muro in Rabo

Predstavitev knjižne zbirke s priložnostno razstavo

Knjižna zbirka Med Muro in Rabo, ki je namenjena Porabskim Slovencem, praznuje 20 let izhajanja.

Ob tej priložnosti je dr. Klaudija Sedar iz Pokrajinske in študijske knjižnice M. Sobota pripravila priložnostno razstavo, Društvo za humanistična vprašanja ARGO pa bo izvedlo literarni večer, v katerem bodo iz svojih knjig, ki so v minulih dvajsetih letih izšle v tej knjižni zbirki, brali Bea Baboš Logar, Karel Holec, Štefan Kardoš, Karolina Kolmanič, Milivoj Miki Roš in Ernest Ružič.

Simona Cizar in Franci Just pa bosta predstavila jubilejno 20. knjigo Luna na mesecu/Luna na mejseci, ki jo je v zbirko prispeval pokojni Milan Vincetič in je tudi njegova zadnja knjiga.

Knjižno zbirko »Med Muro in Rabo« je na pobudo pisatelja in novinarja Ernesta Ružiča leta 1998 v svoj knjižni program uvrstila založba Franc-Franc v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem. Po prenehanju založniške dejavnosti v letu 2016 je založba izdajanje te knjižne zbirke zaupala Društvu za humanistična vprašanja ARGO. Zbirka je v dvajsetih letih izhajanja pos-tala svojevrsten duhovni, jezikovi in kulturni most, ki povezuje Slovence na Madžarskem z matičnim jezikovno-kulturnim prostorom, in tudi dejavnik razvijanja bralne kulture v Porabju. Doslej so v zbirki izšla naslednja literarna dela:

 • 1998: Ernest Ružič: Erd (roman),
 • 1999: Milan Vincetič: Parnik v ajdi / Šift v idini (novelistična zbirka),
 • 2001: Feri Lainšček: Mislice – pravljice / prpovejsti (avtorske pravljice),
 • 2001: Feri Lainšček: Deček na dedovem kolesu / Pojep na dejdekovom biciklini (mladinski roman)
 • 2002: Milivoj Roš: Škrat Babilon (mladinska povest),
 • 2003: Karel Holec: Andovske zgodbe / Andovske prpovejsti (kratka proza)
 • 2004: Karolina Kolmanič: Njena razpotja / Njena razpoutja (kratka proza)
 • 2005: Francek Mukič: Garaboncijaš (roman)
 • 2006: Ernest Ružič: Pesem Črnih mlak (povest),
 • 2007: Feri Lainšček: Nigdar neboš znala (poezija),
 • 2008: Miško Kranjec: Vstajenje (kratka proza),
 • 2009: Milan Vincetič: Pobeglo morje / Vujšlo mordje (kratka proza),
 • 2010: Francek Mukič: Vtrgnjene korenje (roman),
 • 2011: Dušan Šarotar: Ostani z mano, duša moja / Ostani z menov, düša moja (kratki roman),
 • 2012: Štefan Kardoš: Zajčja sled / Zaveča slejd (kratki roman),
 • 2013: Bea Baboš Logar: Spominke / Spoumenke (kratka proza),
 • 2014: Milan Vincetič: Lebdeča prikazen/Lebdejča prilika (kratki roman),
 • 2015: Ferdo Godina: Vaške slike/Veški kejpi (kratka proza),
 • 2016: Branko Šömen: Rakičanski Breg/Monošterski brejg (humoreske),
 • 2017: Milan Vincetič: Luna ne mesecu/Luna na mejseci (kratka proza)

Glede na specifične jezikovno-kulturne razmere v Porabju so literarna dela v zbirki natisnjena v knjižni slovenščini in porabščini. Njihovi avtorji so priznani slovenski pisatelji, tudi takšni, ki so za svoje literarno ustvarjanje prejeli najvišja slovenska literarna priznanja in nagrade (npr. Feri Lainšček, Milan Vincetič, Štefan Kardoš), pri čemer se izbor avtorjev osredotoča na literarne ustvarjalce iz bližnjega Pomurja in na komunikativna literarna dela, ki upoštevajo bralne afinitete porabskih bralcev. Zbirka je spodbudila tudi literarno ustvarjanje med samimi Porabskimi Slovenci, saj so v njej izšle kratke zgodbe Karla Holeca (Andovske prpovejsti) in prva dva romana iz Porabja in o Porabju ̶ Garaboncijaš ter Vtrgnjene korenjé Francka Mukiča.

Knjige iz knjižne zbirke Med Muro in Rabo prejmejo kot KNJIŽNI DAR ob novem letu bralci časopisa Porabje ter porabske vzgojno-izobraževalne in kulturne ustanove.