Obvestila
,

Knjižnica igrač

To soboto bo knjižnica igrač gostovala na Pušči kjer bomo izvedli delavnico v sodelovanju z Vrtcem MS

V sklopu iniciative Toy for Inclusion, projekta Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, ki deluje v okviru Pedagoškega inštituta, je od 13. januarja 2018 v igralnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota na mladinskem oddelku vsako soboto med 10. in 12. uro odprta Knjižnica igrač. V njej so na voljo igrače in najrazličnejše igre, ki so namenjene otrokom v zgodnjem otroštvu (do 10. leta), hkrati pa primerne za medgeneracijsko druženje.

Cilj projekta je boj proti segregaciji romskih otrok in družin ter doseganje socialne kohezije na lokalni ravni za izboljšanje in razvoj storitev na področju inkluzivne vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu kot tudi lažji prehod romskih otrok v lokalne osnovne šole. Namen projekta pa je kakovostno druženje in učenje skozi igro, raziskovanje in ustvarjanje, spoznavanje vrstnikov, Pokrajinske in študijske knjižnice Murske Sobote in drugih ustanov, ki sodelujejo pri projektu.

V projektu kot lokalni partner sodeluje Vrtec Murska Sobota, pri vzpostavitvi knjižnice igrač in vsebinskem usmerjanju njenega delovanja (npr. delavnice) pa sodelujejo predstavniki različnih organizacij v Mestni občini Murska Sobota (predstavniki pripadnikov romske skupnosti, predstavniki MOMS, predstavniki vzgojno-izobraževalnih institucij, Pomurskega muzeja Murska Sobota, Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, društev, zavodov, Centra za socialno delo itd.).