Oddelek za odrasle
15. maj 2019, ob 16:00

Okrogla miza: Sistemska napaka

Pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela

Program:

16:00 Pogled na trenutno stanje reševanja problematike mladih s posebnimi potrebami pri prehodih iz enega nivoja izobraževanja na drugega in na trg dela:

  • predstavnica s področja zdravstva: Ksenija Šterman, dr. med., spec. MDPŠ, URI Soča, CPR MS;
  • predstavnica iz socialne sfere: Sandra Zemljak, CSD Murska Sobota;
  • predstavniki s področja vzgoje in izobraževanja: Tadeja Recek, svetovalna delavka Osnovne šole Tišina; mag. Mateja Štefanec Vaupotič, vodja podružnične šole Cvetka Golarja Ljutomer, OŠPP;
  • predstavnici Zavoda RS za zaposlovanje: Nataša Jerebic in Martina Škorjanec, rehabilitacijski svetovalki, ZRSZ, Območna enota Murska Sobota in
  • predstavnika delodajalcev: Tatjana Pücko, MINIPLAST d.o.o., Andreja Zorko, Ozara d.o.o.

16:45 Predstavitev projekta Prehod mladih predstavnica ZIZRS:

  • mag. Tatjana Dolinšek

17:00 Primer vključitve v projekt Prehod mladih – primer sodelovanja in lokalnega povezovanja

17:15 Odprta diskusija: kako odpraviti sistemsko napako s sodelovanjem vseh deležnikov

18:00 Možnost za dodatna vprašanja in druženje

Na okrogli mizi želimo podati iztočnice trenutnega stanja »sistemske napake«, ponuditi nekatere rešitve in podpreti medresorsko sodelovanje in povezovanje za njeno preseganje.

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije dogodka prijavite preko spletne prijavnice. Karl Destovnik, vodja projekta Prehod mladih Vljudno vabljeni!