Oddelek za odrasle
15 January 2018, 11:00

Zapisana beseda ostane -- Littera scripta manet

Novinarska konferenca ob izidu zbornika

Delo je rezultat prispevkov mednarodnega simpozija ob 300-letnici izida prve prekmurske knjige Mali katekizem Franca Temlina (1715), z izidom ob 500-letnici začetka reformacije in protestantskega gibanja (1517). Zbornik, ki predstavlja bogastvo prekmurske tradicije z različnih vidikov kot tudi medkulturne vplive, bo predstavila urednica dr. Klaudija Sedar.