Oddelek za odrasle
16 January 2018, 17:00

Predstavitev knjige: Ob svetu otroške duše

Avati Grabeljšek, vodja razvoja Inštituta Lila in vodja izobraževanj odraslih po načelih Vzgoje za življenje v Sloveniji

Življenje vzljubimo v trenutku celovitosti. Stanje popolne izpolnjenosti nam omogoča trojnost pristnega čutenja osebne moči – korenin, prepoznave lastnega poslanstva – debla in izkustva izraznosti skozi svobodo uma – krošnje.

Opisano trojnost udejanjati vsak dan, vsak trenutek maksimalno glede na svoje sposobnosti, pomeni osebni uspeh ter srečo. Tako odrasli kot otroci smo si v tem enaki, saj le v osebnih ter skupinskih proaktivnih akcijah, udejanjanjih s preprostimi nazori medsebojnega sprejemanja, uresničujemo sami sebe, svoje sanje oz. namen.

Kako konkretno se med poukom uresničuje višanje osebnega zavedanja povezanosti z ljudmi in naravo, torej duhovni razvoj otrok?

Kaj je osnovno vodilo Lila učitelja in s tem poučevanje ter učenje, da je proces pouka bolj naraven in produktiven?

Kako se po načelih vzgoje za življenje otrok nauči soočati z izzivi, zapuščati cono udobja oz. njegovih neproduktivnih navad?