Porabje

Bibliobus

Porabje obiskuje bibliobus PiŠK od 20. septembra 2000 (na podlagi Programa sodelovanja v izobraževanju kulturi in znanosti med Vlado RS in Madžarsko vlado 2000-2003; V. poglavje, 48. člen) na vsaka dva tedna.

Porabska proga zajema pet postajališč:

  • Gornji Senik
  • Dolnji Senik
  • Sakalovci
  • Števanovci
  • Monošter

Z izvajanjem knjižnične dejavnosti v Porabju na bibliobusu skrbimo tako za ohranjanje slovenskega jezika med Slovenci v zamejstvu kot tudi za ohranjanje narodne zavesti.

Urnik Porabske proge za prvo polletje 2017 (PDF)

Projekt je sofinanciran od Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstva za kulturo RS.

 

 

 

Mednarodna konferenca slovensko-madžarskih knjižničarjev:
Primeri dobrih praks slovensko-madžarskih knjižničarjev

Monošter, 14. november 2016

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota in Županijska in mestna knjižnica Dániel Berzenyi Szombathely, ki uspešno sodelujeta na strokovni ravni že 55 let, sta 14. novembra 2016 v Slovenskem domu v Monoštru pripravili skupno knjižničarsko konferenco pod krovnim naslovom Primeri dobrih praks slovensko-madžarskih knjižničarjev.

Na konferenci je bilo predstavljenih 6 referatov madžarskih in slovenskih knjižničarjev, ki so podali najnovejša spoznanja, smernice in rezultate na področju knjižničarstva. Prvi konferenčni sklop je tematiziral knjižničarsko oskrbo manjših naselij na Madžarskem, v katerem so madžarski knjižničarji predstavili knjižničarsko stanje na svojem območju, v drugem sklopu pa so slovenski knjižničarji postavili v ospredje knjižnično dejavnost v Porabju in na konkretnih primerih ponazorili dejavnosti, ki se izvajajo za Slovence v zamejstvu. Konferenco je v obeh jezikih moderirala Brigitta Soós z Generalnega konzulata RS v Monoštru. Ob tem je bil izdan tudi dvojezičen Zbornik povzetkov referatov (PDF).

 

Razstava Jožef Košič (Bogojina, 1788 – Gornji Senik, 1867): 
Ob 200. obletnici njegovega delovanja v Porabju

Monošter, 14. november 2016

Razstava je bila postavljena v Slovenskem domu v Monoštru, kjer je  avtorica razstave, dr. Klaudija Sedar iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota ob odprtju predstavila Prekmurca, ki je večji del življenja preživel v Porabju. Svojo prvo duhovniško službo je nastopil leta 1816 na Dolnjem Seniku, ko je bila tam ustanovljena tudi župnija. Tam je ostal do leta 1829, ko je odšel na župnijo na Gornjem Seniku in tam ostal do svoje smrti, 26. decembra 1867. Pokopan je na gornjeseniškem pokopališču.

Jožef Košič je bil v prvi vrsti duhovnik, toda tudi pisatelj, pesnik, etnolog, zgodovinar in jezikoslovec, saj je pripravil številna pomembna dela v prekmurskem jeziku, njegova posebnost je, da je dotedanji nabožni repertoar obogatil s posvetnim gradivom, vzgojno-poučnega, zgodovinskega in etnološkega značaja.

Z razstavo smo želeli poudariti pomen in vlogo slovenske besede ter slovenske kulture skozi čas v današnjem Porabju, hkrati pa mlade slovenske Porabce spodbuditi, da to dediščino dejavno nesejo naprej.